Connected Business

Connected Business zorgt voor een betere en efficiëntere afhandeling van de verschillende interne processen binnen uw bedrijf.

Naast het optimaliseren van een goederenstroom zijn er twee andere stromen, namelijk een informatiestroom (voornamelijk order- en planningsinformatie) en een financiële stroom. Er zijn veelal grote efficiëntie slagen te realiseren in deze fysieke en administratieve stromen.

Connected Business bestaat uit twee disciplines die naast de goederenstromen ook de informatiestromen kunnen beheren.

Bij deze vorm van samenwerking brengen wij de gezamenlijke processen in kaart. Door een goede onderlinge informatiestroom en door de uitwisseling van gegevens te automatiseren, realiseren wij een betere afstemming tussen uw bedrijf en Connected Business. Deze aanpassing verandert het proces niet maar maakt het wel efficiënter en dus kostenvriendelijker.

Door aanpassingen in de goederenstromen zijn verschillende optimalisatieslagen te maken, wat ingrijpt op het interne proces. Maar, vaak zorgt dit wel voor hogere efficiëntie en sterk dalende logistieke kosten.